Relacja ze spotkania autorskiego z panem Zenonem Krajeweskim – autorem cyklu „Meandry losu”

Dyrektor Poradni we współpracy z dyrektorem Biblioteki Publicznej w Gołdapi zorganizowała 1 października 2021 roku spotkanie autorskie z „Niwenem” – Zenonem Krajewskim, autorem cyklu powieściowego „Meandry losu”. Pierwsze spotkanie w Gołdapi z tym autorem miało miejsce w maju 2017 roku, miesiąc po wydaniu pierwszego tomu cyklu, natomiast dzisiejsze zostało zorganizowane miesiąc po wydaniu ostatniej części tej serii. Warto wspomnieć, że to Gołdap była pierwszym miastem, w którym Zenon Krajewski spotkał się z czytelnikami i również pierwszym miejscem, które odwiedził po ukazaniu się ostatniej części „Meandrów losu”, czyli te wydarzenia zostały jakby spięte pewną, symboliczną klamrą. W spotkaniu uczestniczyła spora grupa osób zainteresowanych historią okresu II wojny światowej. Przebiegało ono w bardzo miłej atmosferze. Autor zajmująco i ciekawie opowiadał o swojej twórczości, czym sprowokował ożywioną dyskusję dotyczącą wydarzeń, na kanwie których powstał cykl powieściowy. Po zakończeniu spotkania był czas na rozmowę z autorem, z czego wiele osób skorzystało, wymieniając swoje uwagi i opinie oraz uzyskując dedykację w książkach. Było to bardzo udane spotkanie, co ucieszyło zarówno autora, organizatorów jak i czytelników. Uczestnicy spotkania dziękują za wspólny czas i czekają na następne spotkanie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content