O nas

Placówka powstała 1 września 1968 r. jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Gołdapi.

Od roku 1993 nosi nazwę Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi. W ciągu 49 lat istnienia placówka wielokrotnie zmieniała lokalizację. Obecnie mieści się w budynku przy  ul. Wolności 11 w Gołdapi.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi to publiczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe  w Gołdapi,  a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.​​

Poradnia obejmuje bezpłatną opieką psychologiczną, pedagogiczną  i logopedyczną dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu gołdapskiego.

Oferowana przez nas pomoc obejmuje badania diagnostyczne, poradnictwo, oddziaływania psychoedukacyjne i terapeutyczne skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

child, tower, building blocks-1864718.jpg

Galeria

Skip to content