Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ciągu całego roku w poradni prowadzimy badania pod kątem potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to:

wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do chwili ich ustąpienia, ale nie dłużej niż do  rozpoczęcia       przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

Jakie dzieci mogą być objęte wczesnym wspomaganiem?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte mogą być dzieci, u których rodzice, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że rozwój dziecka jest zaburzony, tj. obejmuje: 

 • zaburzenia lub dysfunkcje narządów zmysłów, zaburzenia sensoryczne,
 • dysharmonie rozwojowe
 • opóźnienie rozwoju psychomotorycznego,
 • zaburzenia rozwoju motorycznego, dysfunkcje narządu ruchu,
 • uszkodzenia OUN,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • zaburzenia zachowania,
 • autyzm, psychozy dziecięce,
 • nadpobudliwość psychoruchową,
 • zaburzenia funkcji językowych,
 • obciążenia genetyczne.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje zespół specjalistów, posiadających

przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym  w wyspecjalizowanych pod tym kątem ośrodkach.

Skip to content