Doręczanie pism do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. Znajduje się ona na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Portal elektronicznej skrzynki podawczej

 

 

W celu złożenia pisma w formie elektronicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Gołdapi konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,

 • elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP w celu elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów,

 • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.

 

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

 1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
  http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego.
 2. Zalogować się na swoim koncie użytkownika ePUAP.
 3. Wchodzimy w zakładkę Katalog spraw a następnie Pisma ogólne do podmiotu publicznego.
 4. W polu Wybierz urząd lub instytucję do której chcesz wysłać pismo wpisujemy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi, gdy poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką).
 5. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól i ewentualnym dodaniu załączników możemy wysłać pismo.

 

Wymagania:

 • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów, w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów.

 • formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism: .doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml.

 • w przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

 • dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1024 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 Nr 206 poz. 1216).

Skip to content