Relacja z warsztatów w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w PP -P

Warsztaty w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców  poprowadziła Ewa Jurkiewicz. Zajęcia zostały dofinansowane ze środków Gminy Gołdap. Celem warsztatów było przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się m.in. jaką rolę pełni rodzina w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz jak ważny jest dialog w […]

Relacja z warsztatów w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w PP -P Read More »