Informacja o II naborze na stanowisko główny księgowy w PP-P w Gołdapi.