Relacja z Konferencji „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów…”

Uwzględniając kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi, przy współpracy z MODN w Ełku w dniu 07.10.2021 r. zorganizowała dla nauczycieli powiatu gołdapskiego konferencję pt. „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych”

Program konferencji zawierał:

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole.

Dostosowanie wymagań z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów – Janusz Tkaczow (PPP Gołdap, MODN Ełk)

2. Dostosowanie wymagań w kształceniu zawodowym – Paweł Iwanowski (MODN Ełk, ZSZ Gołdap)

3. Rola pedagoga i psychologa w szkole – Anna Szułczyńska (Prezes Stowarzyszenia „Dobry Start, SP Nr 2 Gołdap)

4. Wsparcie uczniów i rodziców w sytuacji kryzysowej związanej z powrotem uczniów do szkół – Hanna Zienkiewicz (SODN Suwałki)

5. Raport z badania ankietowego – Funkcjonowanie uczniów w związku z powrotem do szkół.

Wyniki raportu z przeprowadzonego badania ankietowego, zaprezentowane w trakcie konferencji posłużą do zaplanowania różnorodnych oddziaływań skierowanych do uczniów w związku ich powrotem do nauczania stacjonarnego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content