Zapraszamy na konferencję

Mając na uwadze Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, zwłaszcza priorytet: „Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne” Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi zorganizowała konferencję pt.: „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych”, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy. Wszystkie szczegóły dotyczące spotkania znajdziecie Państwo w załączonym plakacie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content