Uczeń z ZA w szkole ogólnodostępnej

Dniach 20.05.2019 r. i 28.05.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi i w SP w Baniach Mazurskich odbyły się szkolenia rad pedagogicznych na temat „Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”. Nauczycielom przekazano podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania uczniów z ASD biorąc pod uwagę ich specyficzne trudności komunikacyjne, w relacjach z rówieśnikami, w zachowaniu oraz nabywaniu wiedzy i umiejętności. W związku z obowiązującym prawem oświatowym zwrócono nauczycielom uwagę na konieczność dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów (WOPFU) i opracowywanie na jej podstawie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (IPET) . Ponadto przekazano praktyczne wskazówki do pracy z uczniami z ASD.

Skip to content