„Praca domowa ucznia” – spotkanie z rodzicami w SP w Pogorzeli

22.05.2019 r. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli odbyło się spotkanie pracowników poradni z rodzicami. Tematem spotkania było „Praca domowa ucznia” oraz „Style uczenia się”. Rodzice mieli okazję dowiedzieć się jaki jest cel zadawania pracy domowej, jakie warunki powinny być zapewnione, aby zadana praca przyniosła oczekiwane rezultaty. Podczas spotkania wywiązała się dyskusja, rodzice zgłaszali, że dzieci mają zadawane zbyt dużo zadań do wykonania w domu. Taka sytuacja wynika ze zbyt przeładowanej podstawy programowej i bez pomocy rodzica nauczyciele nie są w stanie opracować treści przewidzianych programem nauczania. W następnej części spotkania rodzice poznali różne style uczenia się, co powinno pomóc im wybrać najlepszy sposób przyswajania wiedzy przez ich dziecko.

Skip to content