Zmiana przepisów dotyczących udzielania pierwszej pomocy

29 listopada 2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy dotyczące przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach. Nowe przepisy mówią, że każda osoba pracująca w placówce oświatowej (nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi) muszą przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019.

W poprzednim brzmieniu przepis obejmował tylko nauczycieli, w szczególności pracujących w laboratoriach, warsztatach czy prowadzących zajęcia wychowania fizycznego. Celem wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy jest jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. Nowe przepisy obejmują także pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w związku z tym w dniu 07.02.2019r. pracownicy naszej placówki wzięli udział w szkoleniu z z zakresu pierwszej pomocy z udziałem ratownika medycznego.

Skip to content