Spotkanie w ramach sieci wsparcia

W dniu 31.01.2019r. w ramach stworzonej sieci wsparcia mieliśmy możliwość spotkania się ze specjalistami z porani psychologiczno – pedagogicznych z Ełku, Olecka i Węgorzewa podczas którego omawialiśmy procedury stosowania narzędzia ADOS-2 do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, oceny zmian zachodzących w toku interwencji oraz dostarczającego informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Narzędzie zostało już zakupione i w niedługim czasie będziemy mogli wykorzystywać je w naszej placówce.

Skip to content