Uroczyste wręczenie nagród

Przyznanie nagród w Powiatowym Konkursie plastyczno – informatycznym

– „Moja bezpieczna przygoda z Internetem” odbyło się w dniu 26.04.2018r. w Starostwie Powiotowym w Gołdapi o godzinie 9.00.

W kategorii 9 – 12 lat nagrody ufundowane przez Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi wręczył p. Andrzej Ciołek, Starosta Powiatu Gołdapskiego, Stefan Piech – Przewodniczący Rady Powiatu oraz pani Bożena Chilicka dyrektor PP-P w Gołdapi.

W kategorii wiekowej 9 – 12 lat zwycięzcami zostali:

I miejsce – Aleksander Sawicki – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach, klasa IV.

II miejsce – Sylwia Delegacz – Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, klasa IV. III miejsce – Ernest Furtan – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, klasa V.

W kategorii wiekowej 13 – 17 lat nagrody wręczył p. Sylwester Symonowicz Komendant Powiatowej Komendy Policji w Gołdapi oraz pani Marzanna Wardziejewska, Przewodnicząca Komisji Edukacji.

W kategorii 12 – 17 lat nagrodzono: I miejsce – Michał Olszewski – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich, III klasa gimnazjum. II miejsce – Agata Sawicka – Gimnazjum w Dubeninkach, klasa III.

III miejsce – Jakub Delegacz – Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, klasa VII.

Wyróżnienia oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi Weronice Piertruszewskiej oraz uczniom klasy VI z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi wręczył pan Andrzej Piech, Przewodniczący Rady Powiatu.

Komendant Sylwester Symonowicz wręczył laureatom oraz nauczycielom pluszaki „Misie Tulisie” z alarmowym numerem telefonu, Gry Planszowe „Mały Policjant” do nauki przepisów i bezpiecznych zachowań oraz elementy odblaskowe.

Organizatorzy przekazali również podziękowanie nauczycielom, którzy szczególnie zaangażowali się w przygotowanie uczniów do konkursu, tj. p. Annie Milewskiej, p. Agnieszce Podbielskiej,

p. Karolinie Rzędzian, p. Iwonie Lipiec oraz p. Alicji Mrozowskiej, a także p. Marzannie Wardziejewskiej oraz asp.sztab Marcie Andruczyk za pracę w Komisji Konkursowej.

Skip to content