Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2018

Z radością informujemy, że dzięki środkom uzyskanym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminny Gołdap na rok 2018 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi realizuje kampanię profilaktyczno – edukacyjną pod hasłem: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” skierowaną do uczniów i rodziców ze szkół położonych na terenach wiejskich Gminy Gołdap. W ramach kampanii szerzona jest wiedza z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania podejmowaniu przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych. Biorące w niej udział szkoły zaopatrzone zostały w materiały edukacyjne, pomocne w przeprowadzaniu akcji profilaktycznych, tj. „Smart – znaczy mądrze!” oraz „Autoportret – zadziwiam siebie gdy siebie poznaję”.

Działaniami objeta została Szkoła Podstawowa w Boćwince, Szkoła Podstawowa w Jabłońskich, Szkoła Podstawowa w Galwieciach oraz Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.

Do tej pory w ramach Kampanii odbyły się zajęcia warsztatowe z uczniami ww. szkół. W najbliższym czasie planowane są także spotkania z rodzicami z wykorzystaniem materiałów dotyczących uzależnienia od nowych technologii.

Skip to content