Posiedzienie komisji konkursowej

W dniu 19.04. Komisja Konkursowa, w której skład weszła Pani Marzanna Wardziejewska, Przewodnicząca Komisji Edukacji, asp. szt. Marta Andruczyk, Bożena Chilicka, dyrektor PP-P w Gołdapi oraz Magdalena Nadgłowska – Kołdys – psycholog wyłoniła laureatów konkursu: „Moja bezpieczna przygoda z Internetem”. Łącznie napłynęły 52 prace konkursowe wykonane w różnych technikach plastycznych oraz programach komputerowych, min. Scratch, Power Point czy Pixton.

W kategorii 8 – 12 lat zwycięzcami zostali:

I miejsce – Aleksander Sawicki – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach, klasa IV

II miejsce – Sylwia Delegacz – Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, klasa IV

III miejsce – Ernest Furtan – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, klasa V

W kategorii 12 – 17 lat nagorodzono:

I miejsce – Michał Olszewski – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich, III klasa gimnazjum

II miejsce – Aleksandra Sawicka – Gimnazjum w Dubeninkach, klasa III

III miejsce – Jakub Delegacz – Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, klasa VII

Komisja postanowiła wyróżnić również pracę Weroniki Piertuszewskiej z klasy VI a Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi oraz uczniów klasy VI z Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gołdapi.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 o godzinie 9.00.

Skip to content