Szkolenie warsztatowe dla nauczycieli

W dniu 11.04.2018r. w godzinach 12.00 – 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku, ul. Kajki 8 we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gołdapi odbyło się szkolenie warsztatowe dla nauczycieli na temat:

1. „Uczeń z depresją w szkole” – prelegenci: Jolanta Klewiak – Staszek, Patrycja Karpińska

2. „Tworzenie IPET-ów dla uczniów objętych kształceniem specjalnym” – prelegent: Janusz Tkaczow.

Spotkanie swoja obecnością uświetniła p. Anna Zdanukiewicz, wizytator z Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Skip to content