Spotkanie doradców zawodowych

We wrześniu 2018 r., jak co roku, na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi odbyło się spotkanie doradców zawodowych Bożeny Chilickiej i Pawła Iwanowskiego z nauczycielami, którym powierzono zadania doradców zawodowych w szkołach naszego powiatu. Spotkanie miało charakter informacyjno – warsztatowy.

Celem spotkania było zapoznanie przybyłych nauczycieli z obowiązującymi przepisami dotyczącymi doradztwa zawodowego w szkołach oraz udzielenie im pomocy w skonstruowaniu dokumentów – Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz Programu Realizacji Doradztwa Zawodowego.

Mamy nadzieję, że spotkanie rozwiało wiele wątpliwości i pomogło uporządkować posiadaną wiedzę dotyczącą doradztwa zawodowego.

Skip to content