Profilaktyka FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)

W październiku tego roku, wzorem lat ubiegłych, pracownicy PP-P w Gołdapi rozpoczęli cykl spotkań z uczennicami najstarszych klas gimnazjum i szkół podstawowych prowadząc zajęcia dotyczące profilaktyki FAS.

Uczestniczący w spotkaniach uczniowie mają możliwość dowiedzieć się jak dla rozwijającego się płodu niebezpieczny jest alkohol pity przez przyszłą matkę. Wyposażani są w wiedzę, że nie ma bezpiecznego okresu w ciąży, nie ma bezpiecznej dawki ani bezpiecznego alkoholu, który można spożywać bez przykrych konsekwencji dla dziecka.

Spotkania te kończą się krótką ankietą ewaluacyjną, a zamieszczane w nich odpowiedzi świadczą o tym, że treści poruszane w trakcie zajęć zapadają w świadomość uczestniczących w nich osób.

Mamy nadzieję, że zajęcia profilaktyczne prowadzone systematycznie od wielu lat pozostawią ślad w świadomości naszych uczennic, a w przyszłości pozwolą im uniknąć błędów, które mogłyby skutkować urodzeniem dziecka z FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).

Skip to content