Uczymy się przez całe życie!

Uczymy się przez całe życie!

Pracownicy poradni zapraszają mieszkańców powiatu gołdapskiego, w tym nauczycieli i rodziców na cykl spotkań o tematyce psychologiczno – pedagogicznej oraz prozdrowotnej:

 • 24.10.2018 r., godz. 17.00 – „FAS – zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu w czasie ciąży” – mgr B. Chilicka​
 • 22.11.2018 r., godz. 17.00 – „Skutki urazu psychicznego dziecka – mechanizmy powstawania zaburzonego zachowania” – mgr E. Mietlińska
 • 26.11.2018 r., godz. 17.00 – „Style wychowania”- mgr. I. Ciak​
 • 05.12.2018 r., godz. 17.00 – „Zaburzenia lękowe – objawy, przyczyny i leczenie” – mgr M. Kołdys​
 • 18.12.2018 r., godz. 17.00 – „Funkcjonowanie dzieci z autyzmem oraz z Zespołem Aspergera” – mgr. J. Tkaczow
 • 23.01.2019 r., godz. 17.00 – „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka” – mgr B. Zyskowska – Sodol
 • 29.01.2019 r., godz. 17.00 – „Problemy emocjonalne młodzieży” – mgr E. Naumowicz
 • 26.02.2019 r., godz. 17.00 – „Funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną” – mgr J. Tkaczow
 • 14.03.2019 r., godz. 17.00 – „W jaki sposób pomóc dziecku mającemu trudności w czytaniu?” – mgr K. Stefanowska
 • 19.03.2019 r. godz. 17.00 – „Dlaczego dziecku nie wszystko wolno?” – Anna Szułczyńska
 • 18.04.2019 r., godz. 17.00 – „Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci i umieraniu?” – mgr J. Wołyniec​​ – Oleszczuk

Zajęcia odbędą się w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi przy ul. Wolności 11. Osoby zainteresowane konkretnym tematem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Tel.: 87 615 16 80.

Skip to content