3 edycja konkursu „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” – czas star

Zachęcamy wszystkie szkoły z terenu powiatu gołdapskiego do udziału w konkursie: „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”. Czekają atrakcyjne nagrody!

Organizowanym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”- na rok szkolny 2017/2018.

Podstawowym celem konkursu jest motywacja szkół do podejmowania działań promujących zasady bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych pośród nauczycieli i uczniów szkół oraz ich rodziców, a także rozwój potrzebnych do tego kompetencji.

Zgłoszenie szkoły do konkursu:

  1. Do konkursu przystąpić może każda szkoła podstawowa, gimnazjum, technikum, liceum i szkoła zawodowa, która zadeklaruje udział w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” poprzez moduł rejestracyjny dostępny na portalu projektu:http://www.cyfrowobezpieczni.pl/formularz-zgloszeniowy-szkoly. Podczas rejestracji należy zaznaczyć opcję „Deklaruję chęć wzięcia udziału w konkursie: Jesteśmy Cyfrowobezpieczni! – edycja III”
  2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie szkoły już zgłoszone do projektu, za wyjątkiem szkół, które zajęły pierwsze miejsca w poprzednich dwóch edycjach konkursu, a także szkół wchodzących w skład Zespołów, których podmioty zajęły, co najmniej dwukrotnie pierwsze lub drugie miejsce. Szkoły, których konta zostały już aktywowane, włączają się do udziału w konkursie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się w profilu szkoły w portalu Cyfrowobezpieczni.pl, w zakładce „Aktywność w konkursie” – „III Edycja”.

Przebieg konkursu

  1. Wszystkie szkoły, które zadeklarują chęć udziału w konkursie otrzymają dostęp do Systemu Dokumentacji Aktywności Szkoły na stronie Cyfrowobezpieczni.pl, gdzie poprzez indywidualne konto szkoły będą mogły publikować informacje o działaniach z zakresu Cyberbezpieczeństwa podejmowanych w swoich szkołach, a które będą punktowane w konkursie tworząc ranking na stronie konkursowej.
  2. Szkoły, których konta zostały już aktywowane, włączają się do udziału w konkursie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się w profilu szkoły w portalu Cyfrowobezpieczni.pl, w zakładce „Aktywność w konkursie” – „III Edycja”
  3. W konkursie oceniane będą działania i aktywności szkoły, realizowane od 1 września 2017 do 30 kwietnia 2018 r.
  4. Szczegółowy wykaz działań punktowanych w konkursie znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Zamknięcie konkursu nastąpi 30 kwietnia 2018 r., a ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec maja 2018 r.

Laureatom konkursu zostaną przyznane następujące nagrody – osobno dla każdej z kategorii szkół:

  • 1 miejsce: mobilna pracownia cyfrowa (15 komputerów przenośnych, router, rzutnik, tablica multimedialna),
  • 2 miejsce: obozy letnie dla uczniów (dla 28 osób, w tym 3 opiekunów),
  • wyróżnienia: letnie edukampy dla nauczycieli (15 osób).

Formularz zgłoszenia oraz szczegóły akcji na stronie: www.cyfrowobezpieczni.pl.

Skip to content