Narzędzie TROS-KA

W dniach 23 i 24 października pracownicy poradni wzięli udział w szkoleniu przygotowującym do stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz standardów pracy PPP. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. takie zagadnienia jak: prowadzenie diagnozy funkcjonowania ucznia, jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych z uwzględnieniem założeń diagnozy funkcjonalnej oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).Uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do udziału w działaniach pilotażowych prowadzonych w okresie od października 2017 do lutego 2018 r. związanych ze stosowaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w praktyce.

źródło: www.ore.edu.pl

Skip to content