Warsztaty o ptakach dla uczniów klas I-IV

W ramach wspierania rozwoju zainteresowa ń wśród uczniów oraz propagowania aktywujących metod pracy dydaktycznej oferujemy zajęcia warsztatowe skierowane do uczniów

klas I-IV szkół podstawowych dotyczące ptaków oraz ich ochrony.

Nauczycieli zainteresoiwanych przeprowadzenim takiej lekcji w swojej klasie prosimy o kontakt pod numerem :606 198 883, M. Nadgłowska – Kołdys.

Zajęcia są bezpłatne i trwają jedną godzinę lekcyjną. Proponowane terminy: poniedziałki w godzinach 8.00 – 12.00.

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółami akcji „Szkoła na Ptak!”, organizowanej przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie, na stronie: www.jestemnaptak.pl.

Skip to content