man, sign, paper-5710164.jpg

Zarządzenie

W związku z istniejącą, nadzwyczajną sytuacją zmuszeni jesteśmy zawiesić wszelkie zdjęcia dydaktyczne. Prosimy o poważne potraktowanie istniejącego zagrożenia oraz zadbanie o to, by Państwa dzieci czas kwarantanny spędzały w domach. Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz zapraszamy do nas po zakończeniu kwarantanny.

Skip to content