Relacja z Ferii z Poradnią

Jak w latach poprzednich pracownicy naszej poradni przygotowali ofertę zajęć dydaktyczno – opiekuńczych dla dzieci w czasie przerwy zimowej. Celem spotkań była dobra zabawa, sprzyjająca rozwijaniu kreatywności, ciekawości poznawczej oraz rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych. Podczas zajęć wykorzystano różnorodne formy i metody pracy wspierające osiaganie założonych celów. Największym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zabawy ruchowe rozwijające ekspresję ciała, aktywne słuchanie pobudzające wyobraźnię i zabawy z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

Skip to content