Październik miesiącem mutyzmu wybiórczego

Październik miesiącem świadomości mutyzmu wybiórczego

Nasza Poradnia bierze udział w kampanii „Październik miesiącem świadomości mutyzmu wybiórczego” mającej na calu szerzenie wiedzy i udzielenie wsparcia osobom objętym tym problemem.

Mutyzm wybiórczy jest to lęk przed mówieniem i byciem słyszanym w określonych miejscach i przez określone osoby bądź grupy osób. Dziecko kojarzy mówienie z ogromnym lękiem i zachowuje milczenie, żeby ten dyskomfort zniwelować. Zachowanie
te, nie jest wyborem dziecka, ale automatyczną odpowiedzią jego organizmu na bodziec lękowy, który pojawia się w określonych sytuacjach społecznych.
Osoba z mutyzmem wybiórczym rozmawia tam, gdzie czuje się bezpiecznie.

Z mutyzmu wybiórczego się nie wyrasta!

Osoby z mutyzmem wybiórczym często mają inne zaburzenia lękowe. Pozostawione
bez pomocy są narażone na izolację i depresję.

Jeżeli cokolwiek w zachowaniu dziecka budzi niepokój rodzica, mimo wprowadzonych rozwiązań  lub pojawiają się nowe okoliczności, należy udać się do lekarza psychiatry celem pełnej diagnostyki mutyzmu wybiórczego. Mutyzm wybiórczy diagnozowany
jest przez lekarza psychiatrę.
Gdy diagnoza mutyzmu wybiórczego się potwierdzi, a lekarz psychiatra wyda zaświadczenie, należy udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej
w celu złożenia wniosku o uzyskanie opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka –
dla dzieci przedszkolnych lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – dla dzieci szkolnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 

Wczesna diagnoza i odpowiednio podjęta terapia mogą przyczynić się do szybszej poprawy funkcjonowania dziecka. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele i lekarze rodzinni baczniej przyglądali się dzieciom, które wyglądają na nieśmiałe poza domem i są małomówne.

Po pomoc zapraszamy do naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi.

Rzetelnym i obszernym źródłem informacji na temat mutyzmu wybiórczego jest również strona internetowa: www.mutyzm-wybiorczy.org.pl, którą prowadzi Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja.

Izabela Danielewicz – neurologopeda

Skip to content