Październik miesiącem świadomości zdrowia psychicznego

10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W tym dniu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi    przystąpiła do programu profilaktycznego „Godzina dla młodych”. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Celem programu jest wsparcie dzieci i młodzieży w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego m.in. wzmacnianie poczucia własnej wartości, nauki radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, nauki sięgania po pomoc.

Skip to content