Rozszerzone orzecznictwo PP-P w Gołdapi

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 15 listopada 2018 zarządzeniem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi będą działały również zespoły wydające opinie i orzeczenia dla dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.

Skip to content