„Antymina” – profilaktyka z pasją

16 listopada 2018 r. w gołdapskiej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, udostępnionej dzięki życzliwości dyrektora tej szkoły Pana Dariusza Michałowskiego pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi zorganizowali trzy spotkania dla młodzieży powiatu gołdapskiego z doświadczonymi profilaktykami i terapeutami uzależnień. W dniu tym odbyły się zajęcia Artystycznego Programu Profilaktyki Uzależnień „ANTYMINA” dla trzech grup gołdapskiej młodzieży. Organizatorem programu jest Fundacja Arka Noego z Gliwic, która otrzymała środki na realizację do końca 2018 roku 160 spotkań „Antyminy”. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej–Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości (Program II, Priorytet I).

W zajęciach programu profilaktycznego „Antymina”- nie daj się wysterować na minę wzięło udział ponad trzystu uczniów z 5 szkół w Gołdapi oraz około 20 nauczycieli, którzy byli opiekunami klas.

Celem zajęć było dotarcie do młodzieży z rzetelnymi informacjami dotyczącymi zagrożeń wynikających ze spożywania substancji psychoaktywnych. Profilaktycy przeprowadzili trzy półtoragodzinne spotkania z młodzieżą, w trakcie których w jasny i przystępny sposób przedstawili mechanizm uzależnienia się i realne zagrożenia wynikające z zażywania alkoholu, narkotyków i innych używek. Przekaz był bardzo przekonywujący, min. dlatego, że dotyczył własnych doświadczeń terapeutów, dotyczył historii ich życia. Jedną z płaszczyzn kontaktu z młodzieżą była muzyka – rap, której przekaz był bardzo czytelny i mówił wprost o trudnych tematach. Szczerość i otwartość prowadzących ściągała zainteresowanie uczniów, którzy uważnie słuchali przekazywanych im treści.

Na koniec spotkania prowadzący przekazali uczniom ulotki z informacjami o zagrożeniach, problemach zdrowotnych, edukacyjnych i konfliktach z prawem wynikających z sięgania po różne używki.

Z informacji zwrotnych, które dotarły do pracowników poradni wynika, że ta forma zajęć profilaktycznych podobała się młodzieży i spotkała się z ciepłym i przyjaznym przyjęciem.

Skip to content