Jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać?

We czwartek 16 lutego 2017 r. Bożena Chilicka wraz z Pawłem Iwanowskim spotkali się z rodzicami uczniów kl. III Gimnazjum w Dubeninkach. Podczas spotkania pani Bożena Chilicka zreferowała zebranym rodzicom temat dotyczący konieczności udzielenia przez nich swoim dzieciom pomocy w wyborze drogi zawodowej. Wskazała na konieczność:

– poznania siebie samych przez dzieci (poznanie własnych zainteresowań, osobowości,

uzdolnień, umiejętności, stanu zdrowia itp.),

– poznania zawodów (min. zdobycie informacji o zawodach, środowisku pracy, narzędzi

którymi trzeba będzie się posługiwać w wybranym zawodzie, oraz możliwości zatrudnienia),

– poznania ścieżek edukacji (poznanie systemu szkolnego, przebiegu kształcenia w danym zawodzie, formy zdobywania kwalifikacji oraz możliwości przekwalifikowania się i podnoszenia kwalifikacji). Bożena Chilicka udzieliła też rodzicom kilku rad dotyczących sposobów udzielania dzieciom pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia.

Spotkanie zakończyło wystąpienie pana Pawła Iwanowskiego, koordynatora do spraw doradztwa zawodowego w powiecie gołdapskim, który zapoznał zebranych rodziców ze zmianami, które czekają nas od września 2017 r. w związku z trwającą reformą systemu edukacji.

Zebranie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że wyposażyło ono rodziców w wiedzę odnoście udzielania dzieciom rad dotyczących kierunku dalszego kształcenia, zmian związanych z trwającą reformą oraz pomogło rozwiać lęki, wątpliwości.

Skip to content