Jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Na prośbę pani Wandy Werchowicz, dyrektor Gimnazjum w Dubeninkach w dniu 01.03.2017r. odbyła się rada szkoleniowa z zakresu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzący Magdalena Nadgłowska – Kołdys – psycholog oraz Janusz Tkaczow – oligofrenopedagog omówili w szczególności sposób funkcjonowania oraz metody postępowania z uczniami z dysleksją oraz niepełnosprawnością intelektualną, tak aby szkoła do jakiej uczęszczają była dla nich przyjazna.

Skip to content