Ferie z Poradnią!

Podczas ferii zimowych dzieci z okolicznych szkół miały możliwość uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w PP – P w Gołdapi. Pod okiem terapeutów spędzały czas rozwijając swoje zainteresowania, zdolności, umiejętności oraz sprawność fizyczną. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem, a dzieci chętnie w nich uczestniczyły.

Skip to content