Edukacja wczesnoszkolna – znaczenie w rozwoju dziecka

Dnia 08.10.2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi w klasie II odbyło się spotkanie pedagoga Katarzyny Stefanowskiej z rodzicami uczniów. Tematem spotkania było : „Edukacja wczesnoszkolna i jej wpływ na rozwój dziecka”. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się jak ważnym okresem rozwojowym w życiu ucznia jest edukacja wczesnoszkolne, poznać jej wpływ i znaczenie dla dalszej edukacji każdego dziecka. Rozmawiano także o celowości i zasadności zadawania i odrabiania prac domowych, o konieczności wspierania rozwoju dziecka oraz o znaczeniu spędzania czasu wolnego, wspólnie z całą rodziną.

Skip to content