„Zanim będzie za późno”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi oraz Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zapraszają rodziców i nauczycieli na warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Za nim będzie za późno”. Podstawowym założeniem programu jest zachęcenie rodziców i nauczycieli do współpracy, by razem móc działać na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej zjawiskiem narkomanii. Wspólne spotkania i rozmowy pozwolą zdobyć wiedzę, która pozwoli rozpoznawać symptomy zażywania narkotyków, wskaże sposób postępowania z dzieckiem w przypadku wystąpienia problemu oraz podniesie świadomość prawną związaną z narkomanią. Podczas spotkań poruszony zostanie także temat  przemocy rówieśniczej. Uczestnicy poprzez wypracowanie odpowiednich metod współpracy z nauczycielem, pedagogiem, a przede wszystkim swoim dzieckiem  nauczą się, jak pomóc dziecku na samym początku wystąpienia problemów, zanim będzie za późno.

Warsztaty poprowadzą kom. Marta Andruczyk z Komendy Poniatowej Policji w Gołdapi oraz Agnieszka Zarzycka – psycholog, psychytraumatolog, Certyfikowany Specjalista w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi

Spotkania odbędą się w dniach:

28 listopada i 5 grudnia grudnia 2022 r. w godzinach 16:00 – 17:30

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi ul. Wolności 11.

Skip to content