Zalety metody map mind mappingu w uczeniu się

Na czym polega działanie metody mind mappingu?

Mapy myśli (mind mapping) jest to sposób sporządzania notatek, który, zależnie od założonego celu dla którego mapa został zastosowana, pełni funkcję np. organizującą jakieś zagadnienia, dotyczy lepszego rozumienia zapisanego tekstu lub zwiększa możliwości zapamiętywania.

Jakie założenie tkwi u podstaw tej metody?

Chodzi o wykorzystanie w pełni możliwości obu półkul naszego mózgu. Twórcy metody twierdzą, że gdy notujemy w sposób tradycyjny, czyli linearny, aktywna jest tylko nasza lewa półkula mózgu, która odpowiada za funkcje logiczne, analityczne, oraz linearność właśnie. Aby wzmocnić proces zapamiętywania należy pobudzić prawą półkulę, która zawiaduje takimi funkcjami jak wyobraźnia, postrzeganie przestrzenne, kreatywność, twórczość. Metoda mind mappingu ma pobudzić obie półkule do współpracy, stosowanie jej sprzyja myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu (nielinearnemu).

Różnice w notowaniu, cechy charakterystyczne map myśli?

Tradycyjne notowanie to użycie list, numerowania, czasami kolorów. Tworząc mapy myśli natomiast, oprócz wymienionych metod wykorzystujemy również inne środki, jak np. rysunki, pogrubienie, symbole, i jak najwięcej kolorów. Staramy się pobudzić maksymalnie wyobraźnię, wykorzystujemy oryginalne skojarzenia, wszystko co sprawi, że zapamiętamy dany materiał lepiej. Szczególnie istotne w mapach jest użycie rysunku, ponieważ nawet najprostszerysunki wystarczą, aby podnieść efektywność mapy. Zobaczenie obrazu powoduje, że szybciej kojarzymy o co chodziło w materiale. Rysunek ułatwia zrozumienie i zapamiętanie. Jeśli obraz dodatkowo budzi nasze emocje, pamiętamy go jeszcze lepiej.

Tworzenie map – krok po kroku

Do nauki robienia map myśli konieczna jest cierpliwość. Żeby dojść do wprawy, konieczne jest zrobienie co najmniej kilkunastu map. Tworzenie mapy wygląda tak:

Najpierw bierzemy dużą białą kartkę formatu A4 lub A3. Kartkę obracamy poziomo.

Na środku kartki umieszczamy główny temat, to czego dotyczy mapa. Staramy się zrobić to w formie rysunku, używamy kilku kolorów. Wybrane hasło powinno w jednoznaczny sposób charakteryzować tematykę całej mapy.

Wybieramy słowa-klucze, które umieszczamy na kilku odgałęzieniach mapy. Najczęściej jest to jedno słowo, choć czasem może to być wyrażenie dwu lub trzywyrazowe. Są to słowa, które niosą najwięcej treści, i stymulują skojarzenia. Słów –kluczy zwykle jest kilka. Można ich stworzyc tyle ile chcemy, dopóki mapa z wieloma słowami-kluczami jest dla nas czytelna.

Od słów kluczy odchodzą kolejne odgałęzienia. Im dalej od centrum, tym bardziej szczegółowe są informacje. Na samym końcu najbardziej umieszczamy najbardziej szczegółowe informacje.

Tworząc mapę myśli, zapisujemy te słowa, które mają znaczenie dla zrozumienia i zapamiętania. Pomijamy stylistykę i wszystkie „zbędne słowa”. Słowa należy pisać drukowanymi literami, będą bardziej czytelne. Każde słowo powinno znajdować się na osobnej linii lub w otoczce. Ważne są kolory – inny kolor do każdego słowa –klucza i odgałęzień z nim związanych.

Zastosowanie

W organizowaniu. Mapy myśli można zastosować w każdej, banalnej nawet sprawie – np. organizacji bagażu na wakacje. Po przypisaniu wszystkich rzeczy do właściwych słów kluczy (np. plaża, kosmetyczne, wieczór itd.) masz wszystkie potrzebne ubrania, akcesoria itp. Rozpisane na jednej stronie i pewność , że niczego nie zapomnisz.

W uczeniu się. Mapy myśli pomagają nie tylko w robieniu notatek, ale również w szybszym uczeniu się. Czytając książkę lub notując wykład skupiasz się na wyszukaniu słów kluczy. Po ich odnalezieniu konstruujesz wokół nich mapę. Oszczędzasz mnóstwo czasu, masz skondensowaną wiedzę w niewielkiej objętości, do której łatwo wrócić i z których dobrze się jest uczyć.

W czytaniu książek. Zanim zaczniesz czytać książkę – przeczytaj spis treści, przekartuj ją, zorientuj się czego dotyczy. Przekartkuj pierwszy rozdział – o czym jest? Jakie słowa klucze do niego pasują? Czytając szukaj tych słów. Wokół słów rób notatki w formie odgałęzień.

W planowaniu. Zamiast robienia listy rzeczy do zrobienia danego dnia – zrób mapę myśli. Na rozgałęzieniu wyróżniasz szczególnie ważne rzeczy do zrobienia kolorem lub pogrubieniem. Podobnie robisz z planem tygodniowym, miesięcznym itd. Używając map myśli możesz zaplanować swoje cele – umieścić na nich planowane działania i terminy realizacji. Na mapach myśli w Internecie możesz zaznaczać również progres w realizacji celów.

Wady metody

Za wadę metody mind mappingu niektórzy uważają jej „nienaturalność”, ponieważ trudno zmienić nawyk robienia notatek w sposób tradycyjny. Nowy sposób wydaje się być „dziwny” i czasochłonny. Faktycznie, ten sposób zapisywania jest trudniejszy, przynajmniej na początku. Konieczne jest aby stosując tę metodę w notowaniu albo czytaniu książek utrzymać koncentrację i skupienie uwagi, co wymaga pewnego wysiłku. Kiedy jednak zaczniesz stosować tę metodę, szybko zobaczysz jej korzyści i notowanie metodą mind mappingu po pewnym czasie wyda ci się naturalne.

Mapy myśli – różne sposoby tworzenia

Mapy myśli można tworzyć samemu (na kartce papieru) lub przy użyciu specjalnego oprogramowania (np.: FreeMind, MindManager, Mind Mapper Professional, Nova Mind, Intellect Map). Trzeba jednak wspomnieć, że mapy w formie elektronicznej nie pobudzając kreatywności w takim samym stopniu jak papierowe.

Źródło: http://www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/rozwoj-osobisty/mapy-mysli–dlaczego-sa-interesujace/art,1,mapy-mysli-dlaczego-sa-interesujace.html

Skip to content