Zajęcia integracyjno – aktywizujące

W tym roku szkolnym w ramach współpracy poradni z placówkami oświatowymi pracownicy PP-P w Gołdapi na nowo podjęli pracę w z uczniami szkół podstawowych. W październiku 2016 r. prowadzone były zajęcia integracyjno – aktywizujące w trzech klasach (dwóch czwartych i jednej piątej) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi.

Celem zajęć było zachęcenia uczniów do tworzenia w klasie atmosfery akceptacji i szacunku w stosunku do koleżanek i kolegów. Dzieci zostały zachęcone do zwracania się do siebie życzliwie. Chętnie brały udział w różnych ćwiczeniach mających na celu naukę wypowiadania pozytywnych, budujących komunikatów w stosunku do siebie nawzajem, zamiast obraźliwych i poniżających przezwisk, które czasami wychodziły z ust niektórych uczniów. Zajęcia integracyjne oraz dotyczące profilaktyki uzależnień będą kontynuowane w tej szkole w listopadzie 2016 r.

Skip to content