WARMIŃSKO-MAZURSKITYDZIEŃ KARIERY 2023

TEGOROCZNY WARMIŃSKO-MAZURSKI
TYDZIEŃ KARIERY PRZEBIEGA POD HASŁEM

PRZYSZŁOŚĆ KOMPETENCJI – KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Zapraszamy nauczycieli/doradców zawodowych na spotkanie przy kawie, 🙂 w trakcie którego spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytania:

– Jak ważne jest uczenie się przez całe życie, doskonalenie kompetencji i zdobywanie nowych

kwalifikacji?

– W jaki sposób zmiany technologiczne wpływają na wymagane od ludzi kompetencje?

– Jakie są trendy rozwoju sztucznej inteligencji oraz jej wpływ na życie człowieka?

– Jak przygotować się do zmian, związanych z wkraczaniem sztucznej inteligencji we wszystkie

dziedziny życia codziennego i zawodowego?

– Jaki wpływ na edukację i rynek pracy ma sztuczna inteligencja?

Spotkanie zaplanowane jest w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi
na 19 października 2023 r. na godz. 16.00

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swego udziału w spotkaniu pod numerem

Poradni 87 615-16-80

Skip to content