Uwaga Konkurs!

Jednym z działań priorytetowych polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2017/2018 jest min. bezpieczeństwo w Internecie oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Pracownicy naszej Poradni przez cały bieżący rok szkolny podejmują różne działania mające na celu krzewienie kultury zrozumienia i tolerancji w Internecie oraz wiedzy na temat cyberprzemocy i cyberuzależnień. Organizowane są zajęcia z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także z ich rodzicami.

W celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców, chcielibyśmy zaprosić dzieci i młodzież Powiatu gołdapskiego do wzięcia udziału w Konkursie Plastyczno – Informatycznym, pt. „Moja bezpieczna przygoda z Internetu”, który rozstrzygany będzie w II kategoriach wiekowych:

– 9 – 12 lat

– 13 – 17 lat

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie do wyboru: broszury, grafiki, komiksu, animacji, plakatu lub ulotki informacyjnej na temat zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu oraz urządzeń teleinformacyjnych, tj. tablet, telefon czy komputer.

Szczegółowe cele Konkursu opisane zostały w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest w także na naszej stronie Facebook oraz w wersji papierowej w siedzibie Poradni.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Przewidywane nagrody w kategorii wiekowej 9 – 12 lat:

– I miejsce – Robot Lego Boost,

– II miejsce – kamerka sportowa,

– III miejsce – głośnik mobilny.

Przewidywane nagrody w kategorii wiekowej 13 – 17 lat:

– I miejsce – tablet,

– II miejsce – czytnik e – book,

– III miejsce – powerbank.

Za włączenie się do udziału nagrodzone zostaną szkoły do których uczęszczają laureaci miejsca I.

Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia i Oświadczeniem rodzica/opiekuna (załącznik nr 1 i 2 Regulaminu Konkursu) należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi, ul. Wolności 11 do dnia 30 marca 2018 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Magdaleną Nadgłowską – Kołdys, tel. 606 198 883.

Skip to content