Uczymy sie przez całe życie!

Pracownicy poradni zapraszają mieszkańców powiatu gołdapskiego, w tym nauczycieli i rodziców na cykl spotkań o tematyce psychologiczno – pedagogicznej oraz prozdrowotnej:

  • 22.10.2016 r., godz. 11.00 – „FAS – zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu w czasie ciąży” – mgr B. Chilicka​
  • 08.11.2016 r., godz. 17.00 – „Skutki urazu psychicznego dziecka – mechanizmy powstawania zaburzonego zachowania” – mgr E. Mietlińska
  • 17.11.2016 r., godz. 17.00 – „Fazy cylku życia rodziny – co, kiedy i dlaczego dzieje się z naszą rodziną?” – mgr. I. Ciak​
  • 07.12.2017 r., godz. 17.00 – „Stres, jego skutki i jak sobie lepiej z nim radzić?” – mgr M. Nadgłowska – Kołdys​
  • 13.12.2016 r., godz. 16.00 – „Funkcjonowanie dzieci z autyzmem oraz zepołem Aspergera” – mgr. J. Tkaczow
  • 23.01.2017 r., godz. 17.00 – „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka” – mgr B. Zyskowska – Sodol
  • 10.01.2017 r., godz. 17.00 – ” Problemy emocjonalne okresu dorastania” – mgr E. Naumowicz
  • 14.02.2017 r.,godz. 17.00 – „Funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną” – mgr J. Tkaczow
  • 10.03.2017 r., godz. 16.00 – „W jaki sposób pomóc dziecku mającemu trudności w czytaniu?” – mgr K. Stefanowska
  • 04.04.2017 r., godz. 17.00 – „Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci i umieraniu?” – mgr J. Wołyniec​​

Spotkania odbywać się będą na terenie poradni: Gołdap, ul. Wolności 11.

Dodatkowe informacje w sekretariacie pod numerem telefonu: 87 615 16 80.

Skip to content