„Uczeń z  rodziny dysfunkcyjnej –  wspieranie”

Dnia 14 czerwca w Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowym w Gołdapi odbył się wykład nt. „Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej – wspieranie”. Poprowadziła go Hanna Zienkiewicz  – nauczyciel konsultant z SODN w Suwałkach. Omówiła istotę rodziny dysfunkcyjnej oraz mechanizmy obronne rodziców w kontaktach z nauczycielami. Zwróciła uwagę na role,  w które wchodzą dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych. Szczegółowo przedstawiła sposoby wspierania uczniów  i ich rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról opiekuńczo – wychowawczych.

Wykład odbył się w ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Jestem obok Ciebie, zauważ mnie”. Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap.

Skip to content