Stop agresji i przemocy

Grudniowo – styczniowych program warsztatów STOP AGRESJI, STOP PRZEMOCY opierał się na założeniu, że najlepszym sposobem przeciwdziałania przemocy i agresji jest budowanie atmosfery współpracy, życzliwości oraz wprowadzenie pozytywnych wzorów zachowań. Podejmowane były działania nakierowane na dostarczenie uczniom informacji na temat złości, agresji, przemocy. Jako alternatywę do zachowań negatywnych wskazywano tolerancję, akceptację, pozytywne nastawienie do innych oraz ciekawe sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Skip to content