Spotkania z rodzicami uczniów kończących klasę VIII

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców na uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 pan wizytator Grzegorz Wojnowski zorganizował na terenie powiatu gołdapskiego spotkania z rodzicami uczniów kończących naukę w wygaszanych gimnazjach i klasach VIII szkół podstawowych. Spotkania takie odbyły się na terenie SP nr 5, SP nr. 3, SP nr. 1 w Gołdapi oraz w SP w Grabowie i ZPO w Baniach Mazurskich. Podczas tych spotkań rodzice zostali zapoznani z danymi dotyczącymi omawianej sytuacji tzn. przedstawiono fakty dotyczące ilości absolwentów i przygotowywanych miejsc w klasach I szkół ponadpodstawowych. Zapewniono rodziców, że wszyscy uczniowie naszego powiatu, którzy od września 2019 r. będą kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Gołdapi znajdą miejsce w którejś ze szkół. Po informacjach przedstawianych przez pana wizytatora głos zabierali dyrektorzy gołdapskich szkół ponadpodstawowych tj. pan Piotr Bartoszuk – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i pan Grzegorz Klimaszewski – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego. Panowie dyrektorzy przedstawili plany dotyczące przygotowywanych klas (tzw. profili), tj. liczby klas i miejsc dla absolwentów gimnazjów i liczby miejsc dla absolwentów szkół podstawowych oraz wyczerpująco odpowiadali na zadawane przez rodziców pytania dotyczące np. nauki w systemie dwuzmianowym/

popołudniowym. Zapewniono rodziców, że w szkołach naszego powiatu nie przewiduje się nauki w godzinach późno-popołudniowych lub wieczornych. Podczas spotkań tych głos zabierała również dyrektor Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Gołdapi zapoznając rodziców z czynnikami trafnego wyboru zawodu, a więc wyboru kierunku dalszego kształcenia. Głos zabierał również dyrektor, a podczas ostatniego spotkania pedagog Szkoły Podstawowej dla Dorosłych działającej przy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi.

Spotkania te cieszyły się sporym zainteresowaniem i każdorazowo zgłaszała się na nie spora liczba rodziców.

Skip to content