Spotkania z doradcą zawodowym

W tym roku, wzorem lat ubiegłych Bożena Chilicka pedagog/doradca zawodowy spotyka się z dziećmi klas III i VI szkół podstawowych prowadząc zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Uczniom klas III przybliżany jest temat pracy zawodowej ludzi. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach poznając poprzez zabawę znaczenie pracy zawodowej oraz konieczności szanowania ludzi wykonujących różne zawody, bo każdy zawód jest ważny. Zajęcia mają tytuł „Wszyscy dla wszystkich”. Zajęcia realizowane w klasie VI mają tytuł „Jacy jesteśmy”. W trakcie ich trwania uczniowie dowiadują się, że nasze cechy osobowościowe oraz wrodzone predyspozycje powinny determinować nasze wybory, także dotyczące wyboru przyszłego zawodu.

Skip to content