Przemoc domowa w czasie kwarantanny – webinarium

Pandemia i izolacja społeczna stwarzają okoliczności do eskalacji

zjawiska przemocy domowej wobec dzieci, które w obecnej rzeczywistości

nie mają dokąd uciec, nie mają możliwości wytchnienia,

często nie czują wsparcia, a ich stan psychiczny pogarsza się.

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół,

wychowawców i pedagogów na webinarium

20 maja 2020 r. w godz. 17.00 – 18.30

Webinarium daje możliwość poszerzenia wiedzy na temat różnych form

przemocy domowej wobec dzieci w odniesieniu do ich sytuacji w okresie

pandemii. Uczestnicy poznają źródła przemocy wobec dzieci z

perspektywy psychologicznej, społecznej i moralnej oraz jej mechanizmy,

nauczą się rozpoznawać symptomy przemocy, a także uzyskają

potrzebne informacje na temat możliwości wsparcia ucznia

doświadczającego przemocy domowej w aktualnej sytuacji.

Prowadząca: Kamila Kaliszewska – Siwek

psycholog i terapeuta, absolwentka jednolitych studiów magisterskich z

psychologii, studiów podyplomowych z psychologii klinicznej, kursów

kompetencyjnych z zakresu interwencji kryzysowej, mediacji oraz terapii

dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie TSR, CBT i systemowym, od 15

lat prowadzi procesy diagnostyczne i terapeutyczne, specjalizuje się w

pomocy dzieciom od okresu niemowlęcego i młodzieży, ich rodzicom, a

także nauczycielom i zawodom medycznym, członek Polskiego Towarzystwa

Psychologicznego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów oraz

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na

Rozwiązaniach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja 2020 r. za pośrednictwem

formularza zgłoszeniowego [2]

Uwaga! Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymają informację pocztą

elektroniczną z linkiem do uczestnictwa w szkoleniu na platformie Zoom.

Uczestnicy z placówek prowadzonych przez inny organ niż Miasto Olsztyn

proszeni są̨ o wpłatę na konto

Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli nr rachunku:

82 1020 3541 0000 5102 0291 8647

w wysokości 30,00 zł (trzydziestu złotych), w terminie do 18 maja br.

W tytule przelewu – Przemoc

osoba do kontaktu: Małgorzata Beata Puchalska tel. kom. 661 712 887

puchalska.malgorzata@ocen.olsztyn.eu

Małgorzata Owczarek

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli

10-685 Olsztyn, ul. Turowskiego 3

tel.: 89 – 534 96 90

e-mail: ocen@ocen.olsztyn.eu

www.odn.olsztyn.pl [3]

Skip to content