Pomóżmy dzieciom zachować pogodę ducha podczas nauki w domu

Nieuczęszczanie do szkoły i wynikający z tego brak kontaktów z rówieśnikami oraz brak możliwości uczestniczenia w grach i zabawach grupowych na świeżym powietrzu może powodować u wielu dzieci smutek i obniżony nastrój. Aby temu zapobiec dobrze jest często organizować im w zabawy ruchowe w domu i spacery w gronie rodzinnym do lasu lub do parku. Dla dzieci ważny jest czas z rodzicem, kiedy jego uwaga jest skupiona na dziecku. Chodzi o czas wspólnych zabaw i gier np. planszowych, ale też czas kiedy dzieci szczególnie młodsze mogą przytulić się do rodziców i swobodnie mówić im o swoich marzeniach, pragnieniach, czy obawach. Wpłynie to na zwiększenie u nich poczucia bezpieczeństwa i wyciszenie ich emocji. Pozwoli to też rodzicom lepiej poznać swoje dzieci, ich osobowość, co je cieszy, interesuje, i co smuci i niepokoi. Dobrze jest zachęcać dzieci zauważania każdego dnia dobrych zdarzeń, które spowodowały u nic radość, szczęście i uśmiech na twarzy. W tym celu można zachęcić dzieci w różnym wieku do prowadzenia codziennie np. „Dziennika szczęśliwych chwil i zdarzeń”, w którym mogą one opisywać wszystko co sprawiło im radość z dobrze spędzonego czasu z rodziną, co dało im satysfakcję z realizacji swoich marzeń.

Karty Dziennika do druku znajdziecie w zakładce Gabinet psychologa na naszej stronie.

Skip to content