Luty miesiącem bezpieczeństwa w Internecie

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK, odpowiedzialne za realizację programu „Safer Internet” w Polsce.

Co roku, organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Również w naszej placówce miesiąc luty upłynął pod hasłem szerzenia wiedzy nt. bezpieczeństwa w Internecie wśród dzieci i rodziców. Dzieci miały możliwość min. zagrania w internetową grę decyzyjną „Rufus w opałach”, która pozwala zobaczyć, na jakie niebezpieczeństwa natrafia młody użytkownik nowoczesnych technologii i pokazuje, jak reagować w trudnych sytuacjach. Na pytania: „Jak omijać zagrożenia w sieci?”, „Jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z dobrodziejstw Internetu?” pomogli odpowiedzieć także bohaterowie broszury „Rysia i Tomek na dzikim Zachodzie” wydaną przez Fundację Poza Schematami. Wspólna podróż po Cyberświecie to kreatywna profilaktyka dla najmłodszych to promująca wiedzę na temat zagrożeń związanych z nadmiernym używaniem Internetu i mediów elektronicznych oraz czynników chroniących przed nimi.

Skip to content