Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja – czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli

W dniach 24 – 26 listopada w Warszawie pracownicy naszej poradni brali udział w spotkaniu konsutacyjnym organizowanym w ramach projektu realizowanego przez ORE mającemu na celu sprawdzenie pilotazowego sytemu walidacji i certyfikacji osób odpowiedzialnych za wspomaganie szkół. Celem tego zadania było zapewnienie jakości usług osób wspomagających szkoły i prowadzących doskonalenie nauczycieli w obszarach związanych z kompetencjami kluczowymi uczniów. Na tej podstawie będą przygotowane rekomendacje do działań systemowych na poziomie ogólnopolskim prowadzonych przez MEN. Rekomendacje posłużą przygotowaniu standardów w zakresie kwalifikacji i kompetencji wymaganych od pracowników systemu wspomagania i doskonalenia nauczycieli.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z proponowanym systemem, dokonać autowalidacji i podzielić się uwagami zarówno na temat systemu, jak i wykorzystanych narzędzi. Zebrane od uczestników uwagi posłużą wprowadzeniu zmian do przygotowanych materiałów i sformułowaniu rekomendacji, które zostaną przekazane Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Źródło: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3668

Skip to content