Konferencja ORE

W dniu 26.02.2018r. pracownicy naszej poradni brali udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, realizowanych z ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, których celem było przedstawienie:

  • założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • przepisów prawa oświatowego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – odpowiedzi na pytania zgłaszane podczas pilotażu, dyskusja nad obszarami wymagającymi zmian;
  • działań pilotażowych w zakresie wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych i standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Skip to content