Grupa wsparcia – SURDO –

Z racji podjętych przez p. dyrektor Bożenę Chilicką starań w zakresie rozszerzenia działalności Poradni o możliwość przeprowadzania diagnoz oraz wydawania opinii i orzeczeń dzieciom niedosłyszącym i słabosłyszącym w dniu 4 stycznia 2018r. spotkaliśmy się ze specjalistami z PCWE Poradni Psychologiczno – Pedagigicznej w Olecku, którzy chętnie dzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Spotkanie odbyło się w ramach Grupy Wsparcia pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych -SURDO-. Tematem były „Standardy diagnozy i terapii specjalistycznej dziecka słabosłyszącego i niesłyszącego”.

Skip to content