„Godzina dla Młodych Głów”

„Godzina Dla Młodych Głów”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi w roku szkolnym 2023/2024 realizuje pilotażowy program profilaktyczny z zakresu ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci              i młodzieży, który jest odpowiedzią na ciągle rosnący kryzys psychiczny wśród młodych ludzi. Jest to cykl lekcji, które odbywają się raz w miesiącu. Zajęcia w pierwszym semestrze dotyczą pierwszej pomocy psychologicznej, natomiast w drugim semestrze higieny cyfrowej  i bezpieczeństwa w sieci.

W trakcie pierwszych zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest zdrowie psychiczne, jaką rolę w naszym życiu pełnią emocje, rozwijali umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji u siebie i innych oraz umiejętność rozpoznawania emocji w ciele, myślach i zachowaniu.

Wsparciem objęto następujące szkoły na terenie powiatu gołdapskiego:

SP nr 1  – prowadzący Elżbieta Mietlińska ( pedagog/socjoterapeuta)

SP nr 2 – prowadzący Anna Szułczyńska ( psycholog)

SP nr 3 – prowadzący Agnieszka Zarzycka (psycholog/psychotraumatolog)

SP w Dubeninkach-prowadzący Justyna Wołyniec-Oleszczuk(psycholog/psychotraumatolog)

Skip to content