Ferie z Poradnią

„Ferie z poradnią”

W dniach 24.01- 04.02. 2022 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi odbywały się, jak co roku zajęcia w ramach „Ferii z Poradnią”. W 13 zajęciach uczestniczyło 20 dzieci. Psycholodzy i pedagodzy Poradni oferowali dzieciom różnorodne zajęcia dostosowane do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. Były to zajęcia relaksacyjne, usprawniająco – korekcyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz doskonalące prawidłową wymowę. Z uwagi na pandemię Covid oraz obostrzenia sanitarne zajęcia były prowadzone w 2 – osobowych grupach w reżimie sanitarnym.

Katarzyna Stefanowska – pedagog PP-P

Skip to content